Website unavailable

We are experiencing technical difficulties with our website and apologise for any inconvenience caused. For urgent enquiries please contact +44 (0)29 2251 1111.

Clearing and adjustment

We have places available for entry in September 2020. Applicants can call our Clearing Enquiry Centre on 0333 241 2800.

For our latest clearing vacancies visit the UCAS website or check our clearing pages for information about how to apply and accommodation for clearing applicants.

View live status info Contact IT support

Nid yw'r wefan ar gael

Mae problemau technegol gyda'n gwefan ar hyn o bryd ac rydym yn ymddiheuro am yr anghyfleustra. Os oes gennych ymholiad brys, cysylltwch gyda +44 (0)29 2251 1111.

Clirio ac Addasu

Mae lleoedd ar gael ar gyfer dechrau astudio ym mis Medi 2020. Gall ymgeiswyr alw ein Canolfan Ymholiadau Clirio ar 0333 241 2800.

I weld ein lleoedd gwag diweddaraf, ewch i wefan UCAS neu ewch i'n tudalennau clirio i gael gwybodaeth am sut i wneud cais a gwybodaeth am lety ar gyfer ymgeiswyr clirio.

Gweld gwybodaeth statws byw Cysylltu gyda'r Tim Technoleg Gwybodaeth